Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Định nghĩa về đường tròn Đường tròn tâm O bán kính R (với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R  (h.52)
Xem chi tiết

Giải bài tập hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong thực tế muốn xác định độ cao của một vật mà ta không thể đo được, hoặc khoảng cách nào đó mà ta không thể đi đến được, người ta thường...
Xem chi tiết

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Định lí Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin g...
Xem chi tiết

Giải bài luyện tập phép trừ và phép chia.

Bài 48 trang 24 SGK số học 6 Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp: Ví dụ: 57 + 96 =...
Xem chi tiết