Giải bài tập hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc vừa mới học, nhưng đôi khi ai đó bất ngờ hỏi "hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, đúng hay sai", ta...
Xem chi tiết