[Toán 9] Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến.

Ngày 2/8/2017 bạn Nguyễn Sen gửi bài toán Cho hàm số y = (m + 4)x - m + 6 (d) a) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến. ...
Xem chi tiết