[Toán 9] Chứng minh I, A, O, C thuộc cùng một đường tròn.

Ngày 11/12/2017 bạn có nickname Henji Hatori gửi bài toán lớp 9. Điểm C nằm trên  nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Tia BC cắt tiếp tu...
Xem chi tiết

[Toán 8] Chứng minh I là trung điểm của HK.

Ngày 10/12/2017 bạn Nhung Đinh gửi bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy E nằm giữa O và B, F là điểm đố...
Xem chi tiết

[Toán 9] Xác định tọa độ giao điểm E của (d1) và (d2)

Ngày 23/11/2017 bạn có nickname Caheo Mongvit gửi bài toán. a/ vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ của 2 hàm số: y = 2x (d1) và y = -2x + 4 (d2) ...
Xem chi tiết

[Toán 9] Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến.

Ngày 2/8/2017 bạn Nguyễn Sen gửi bài toán Cho hàm số y = (m + 4)x - m + 6 (d) a) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến. ...
Xem chi tiết