Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình bậc hai một ẩn được giải như thế nào, về mặt lý thuyết ta đã nắm. Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện sẽ có những lúng túng nh...
Xem chi tiết