Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình bậc hai một ẩn được giải như thế nào, về mặt lý thuyết ta đã nắm. Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện sẽ có những lúng túng nh...
Xem chi tiết

Giải bài luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)

Giải bài 45 trang 31 sgk đại số 8 Một xí nghiệp lí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất của xí ...
Xem chi tiết