Giải bài tập hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc vừa mới học, nhưng đôi khi ai đó bất ngờ hỏi "hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, đúng hay sai", ta...
Xem chi tiết

Giải bài luyện tập về mặt phẳng tọa độ.

Giải bài tập 34 trang 68 SGK đại số 7 a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu? b) Một điểm bất kì trên trục tung có ...
Xem chi tiết