Giải bài luyện tập về mặt phẳng tọa độ.

Giải bài tập 34 trang 68 SGK đại số 7 a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu? b) Một điểm bất kì trên trục tung có ...
Xem chi tiết