Giải bài tập diện tích hình chữ nhật.

Trong xây dựng, tỉ số diện tích các cửa và diện tích nền nhà là tiêu chí để đánh giá chuẩn ánh sáng của căn nhà. Một gian phòng đạt mức chuẩ...
Xem chi tiết