Giải bài luyện tập về hai góc đối đỉnh

Giải bài tập 5 sgk trang 82 hình 7 tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng $56^0$
b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?
c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc CBA’


Bài giải:
a) Vẽ góc ABC có số đo bằng $56^0$
Bài-5-trang-82-toán-7
Đầu tiên ta vẽ tia BC, đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với điểm B và tia BC đi qua vạch $0^0$ của thước, kẻ tia BA đi qua vạch $56^0$ của thước đo góc. Góc cần vẽ là $\widehat{ABC}$ = $56^0$
b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia BC vẽ tia BC' là tia đối của tia BC. Khi đó tia BC' tạo với tia BA góc ABC', ta có góc ABC' kề bù với góc ABC
Nên $\widehat{ABC'}$ = $180^0$ - $\widehat{ABC}$ = $180^0$ - $56^0$ = $124^0$
c) Vẽ tia BA' là tia đối của tia BA, ta được góc A'BC' là góc kề bù với góc ABC'
Khi đó $\widehat{A'BC'}$ và $\widehat{ABC}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{A'BC'}$ = $\widehat{ABC}$ = $56^0$.

Giải bài tập 6 sgk trang 83 hình 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc $47^0$. Tính số đo các góc còn lại
Bài giải:
Bài6-trang-83-toán-7

Ta vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O tạo thành góc xOy bằng $47^0$
Ta có:
$\widehat{x'Oy'}$ và $\widehat{xOy}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{x'Oy'}$ = $\widehat{xOy}$ = $47^0$
$\widehat{x'Oy'}$ và $\widehat{xOy'}$ là hai góc kề bù
nên $\widehat{xOy'}$ = $180^0$ - $\widehat{x'Oy'}$ = $180^0$ - $47^0$ = $133^0$
$\widehat{x'Oy}$ và $\widehat{xOy'}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{x'Oy}$ = $\widehat{xOy'}$ = $133^0$.

Giải bài tập 7 sgk trang 83 hình 7 tập 1

Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau
Bài giải:

Tên các cặp góc bằng nhau:
$\widehat{xOy}$ = $\widehat{x'Oy'}$, $\widehat{zOy}$ = $\widehat{z'Oy'}$
$\widehat{xOz}$ = $\widehat{x'Oz'}$, $\widehat{x'Oz}$ = $\widehat{xOz'}$
$\widehat{x'Oy}$ = $\widehat{xOy'}$, $\widehat{y'Oz}$ = $\widehat{yOz'}$
$\widehat{xOx'}$ = $\widehat{yOy'}$ = $\widehat{zOz'}$ = $180^0$.

Giải bài tập 8 sgk trang 83 hình 7 tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là $70^0$, nhưng không đối đỉnh.
Bài giải:

Hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ có cùng số đo là $70^0$ và có chung đỉnh O nhưng không phải là hai góc đối đỉnh (hình bên).

Giải bài tập 9 sgk trang 83 hình 7 tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh
Bài giải:
Bài-9-trang-83-toán-7

Tên hai góc vuông không đối đỉnh:
$\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy}$
$\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOy'}$
$\widehat{xOy'}$ và $\widehat{x'Oy'}$
$\widehat{x'Oy}$ và $\widehat{x'Oy'}$.

Giải bài tập 10 sgk trang 83 hình 7 tập 1

Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng)
Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?
Bài giải:
Để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, ta phải gấp sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh
Có thể các bạn sẽ có cách gấp khác độc đáo hơn, hãy chia sẻ ngay nhé!


Xem bài trước: Giải bài tập về hai góc đối đỉnh


Mỗi bài toán có nhiều cách giải, đừng quên chia sẻ cách giải hoặc ý kiến đóng góp của bạn ở khung nhận xét bên dưới. Xin cảm ơn!

CÙNG CHIA SẺ ĐỂ KIẾN THỨC ĐƯỢC LAN TỎA!

Previous
Next Post »
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang GIẢI BÀI TẬP TOÁN và để lại những cảm nhận tích cực!